WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

 

ZADZWOŃ

+48 509 818 411
+48 695 284 433

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji powstała w ramach projektu „OWES subregionu południowego”,
RPO-WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.