WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

16. 07. 01
Utworzono: 01 lipiec 2016

W ramach realizowanego projektu: "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza się do składania ofert na: „Sprzedaż maszyn czyszczących dla Spółdzielni Socjalnej- Pracownia Inspiracji”
ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji
43-300 Bielsko- Biała, ul. Sempołowskiej 13
NIP: 9372682868

 

Czytaj więcej...
16. 07. 01
Utworzono: 01 lipiec 2016

W ramach realizowanego projektu: "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza się do składania ofert na: „Remont pomieszczeń dla Spółdzielni Socjalnej- Pracownia Inspiracji”

ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji
43-300 Bielsko- Biała, ul. Sempołowskiej 13
NIP: 9372682868

 

Czytaj więcej...

Zaufali nam

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji powstała w ramach projektu „OWES subregionu południowego”,
RPO-WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

 Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji utworzyła miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.