WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

 

Spółdzielnia Socjalna "Pracownia Inspiracji"
43-300 Bielsko- Biała, ul. Sempołowskiej 13
Email: biuro (@) posprzatamy.com.pl
NIP: 9372682868 REGON: 364737477 Nr KRS: 0000623810
Nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. 26124048521111001068548097
Spółdzielnia Socjalna "Kino Marzenie"
34-430 Kozy, ul. Bielska 9
Email: spoldzielnia (@) kozy.pl,
NIP: 9372666473 REGON: 243266468 Nr KRS: 0000462348
Nr konta bankowego: 11203000451110000002687680

 

Dział Handlowy

Outsourcin produkcyjny - Marek Wojtczak
tel.: 509 818 411
emial: marek (@) pakujemy.org

Outsourcing pracowniczy - Ewa Pokusa
tel.: 695 284 433
emial: biuro (@) posprzatamy.com.pl


Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Inspiracji” z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 13
Adres do korespondencji: 43-300 Bielsko-Biała, ul. S. Sempołowskiej 13. 

Czytaj więcej...

 

 

Tagi: pakowanie,konfekcjonowanie,przepakowywanie,kompletowanie,kompletacja produktów,składanie komponentów, sortowanie,co-packing,usługi pakowania,usługi sortowania,usługi sortowania

Zaufali nam

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji powstała w ramach projektu „OWES subregionu południowego”,
RPO-WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

 Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji utworzyła miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.