WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

Typowy outsourcing pracowniczy:

Zajmujemy się zaspokajaniem potrzeb kadrowych dla przedsiębiorstw i innych podmiotów z różnych branż i sektorów gospodarki. Zleceniodawca nie wiąże się z pracownikiem żadną umową a jedynie wynajmuje pracownika lub zleca wykonanie usługi.

Outsourcing pracowniczy oferujemy w zakresie jednorazowych zleceń jak i długoterminowych umów współpracy opartych na elastycznych, dopasowanych do klienta formach B2B, usług firmowych, praktyk zawodowych lub staży.

Na wszystkie nasze usługi wystawiamy  F-ry VAT.

Jakie korzyści osiągają nasi partnerzy:

 • brak związania umową z pracownikiem
 • bardzo niskie koszty zatrudnienia przy dużo większej elastyczności produkcji
 • zmiana kwalifikacji kosztów pracowniczych,
 • eliminacja godzin nadliczbowych, okresów wypowiedzeń, wypłacania odpraw, itd.,
 • ograniczenie kosztów obsługi kadrowej.

Jakie prace możemy wykonywać:

 • sortowanie i kontrola jakości,
 • montaż podzespołów, prostych urządzeń, narzędzi, zabawek, itp.,
 • konfekcjonowanie i pakowanie produktów,
 • obsługa etapów produkcyjnych i poprodukcyjnych, również w przemyśle spożywczym,
 • obsługa fizyczna magazynów,
 • sprzątanie, porządkowanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, prace gospodarcze.

 

 

Tagi: pakowanie,konfekcjonowanie,przepakowywanie,kompletowanie,kompletacja produktów,składanie komponentów, sortowanie,co-packing,usługi pakowania,usługi sortowania,usługi sortowania

 

Zaufali nam

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji powstała w ramach projektu „OWES subregionu południowego”,
RPO-WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

 Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji utworzyła miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.